زیبا رویانی که برای داعش یار کشی می کنند!

زیبا رویانی که برای داعش یار کشی می کنند!

گروه تروریستی داعش در سوریه، برای جذب ترویست، زنان زیبارو را بر سر راه جوانان قرار می دهد. به گزارش پرس شیعه؛ یک جوان آمریکایی که پدرش دارای اصالت فلسطینی و مادرش آمریکایی است، تا چندی پیش زندگی مرفه و راحتی در آمریکا...