آمریکا سرنوشت زنان داعشی لیبی‌ را تغییر داد

آمریکا سرنوشت زنان داعشی لیبی‌ را تغییر داد

حملۀ هوایی آمریکا به صبراته در غرب لیبی در فوریۀ گذشته، علاوه بر آن که به مرگ دهها عنصر افراطی و کشف هسته‌های گروه تروریستی داعش منتهی شد، زندگی سه زن تونسی را هم که با این عناصر ازدواج کرده بودند، تغییر داد. به گزارش...