درخواست حفظ کرامت زنان مغربی در عربستان

درخواست حفظ کرامت زنان مغربی در عربستان

فعالان حقوقی مغربی دردرخواستی اینترنتی با عنوان "فریاد عزت" پایان دادن به درد و رنج زنان مغربی مقیم و کارگر در عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس را خواستار شدند. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه...