اینگونه ازدواج خود را تداوم ببخشید!

اینگونه ازدواج خود را تداوم ببخشید!

امام علی علیه السلام، زنان پاکدامن را فرشته ای از فرشتگان الهی می داند و پاکی آنان را از مجاهدت در راه خدا و شهادت هم بالاتر می داند. و پایبندی به اصول خانوادگی و عدم اجازه ورود نامحرم به حریم زندگی را از صفات کمالی زن می...