داعش مأموریت «زنان گازگیر» را تغییر داد

داعش مأموریت «زنان گازگیر» را تغییر داد

داعش با منحل کردن یگان های «زنان گاز گیر» خود در استان نینوای عراق مسئولیت تازه ای به آنان محول کرد. به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع محلی در استان نینوای عراق اعلام کرد که داعش یگان های «زنان گازگیر» خود را که در بازارهای...