خطرناک ترین سلاح موساد چیست؟

خطرناک ترین سلاح موساد چیست؟

تارنمای صدای اسرائیل، بدن زنان یهودی را به عنوان خطرناک‌ ترین سلاح موساد برای حفظ رژیم صهیونیستی معرفی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ جسم زنان اسرائیلی مهمترین وسیله برای تحقق اهداف سازمان جاسوسی اسرائیل "موساد" به شمار می...