نوشته هایی با برچسب "زندان الحوض الجاف"

وضعیت بحرانی ۳۰ زندانی بحرینی به دلیل اعتصاب غذا

وضعیت بحرانی ۳۰ زندانی بحرینی به دلیل اعتصاب غذا

سازمان اروپایی - بحرینی حقوق بشر از بیهوش شدن ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده در زندان الحوض الجاف بحرین خبر داد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از منامه پست، سازمان اروپایی - بحرینی حقوق بشر در صفحه خود در شبکه...

در زندان الحوض الجاف بحرین چه می گذرد

در زندان الحوض الجاف بحرین چه می گذرد

زندانیان زندان الحوض الجاف بحرین از شکنجه و اجبار در تقلید صدای حیوانات شکایت دارند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از مرآه البحرین زندانیان از شکنجه خود هنگام انتقال به زندان انفرادی خبر داده اند و گفته اند که مورد تحقیر و...