زندان العقرب؛ گوانتاناموی مصر

زندان العقرب؛ گوانتاناموی مصر

زندان العقرب یکی از بدترین و خطرناکترین زندانهای مصر است که براساس گزارش های منتشر شده ، هرکس وارد آن شود به سرنوشت نامعلومی دچار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ سازمان دیده بان حقوق بشردر گزارشی اعلام کرد: نیروهای امنیتی...