مجازات گروهی بحرینی ها در زندان “جو”

مجازات گروهی بحرینی ها در زندان “جو”

سازمان های مدافع حقوق با انتشار بیانیه ای، حکم ۱۵ سال زندان اضافی برای ۵۷ زندانی به خاطر ادعای دست داشتن آنان در اعتراضهای زندان "جو" در مارس ۲۰۱۵ را محکوم کرده و آن را نقض دوباره عدالت در بحرین دانستند. به گزارش پرس شیعه،...