اخبار منتشر شده مبنی بر تسلط زندانیان بر زندان مرکزی حماه کذب است وزارت کشور سوریه :

اخبار منتشر شده مبنی بر تسلط زندانیان بر زندان مرکزی حماه کذب است

وزارت کشور سوریه با انتشار بیانیه ای اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه ها مبنی بر در اختیار گرفتن کنترل زندان مرکز حماه توسط برخی از زندانیان آن را تکذیب کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت کشور...