جزئیات زنده به گور کردن ۵ هندی توسط سعودی ها

جزئیات زنده به گور کردن ۵ هندی توسط سعودی ها

سه شهروند عربستانی که ۵ هندی را زنده به گور کرده بودند، از سوی دادگاه این کشور به اعدام محکوم شدند. به گزارش پرس شیعه؛ دو سال قبل، مسئولان سعودی اجساد پنج تن را که در مزرعه ای در منطقۀ دویلیب دفن شده بودند، پیدا...