ترجمه زندگی کوروش به چاپ چهارم رسید توسط انتشارات نگاه؛

ترجمه زندگی کوروش به چاپ چهارم رسید

کتاب زندگی کوروش نوشته گزنفون با ترجمه ابوالحسن تهامی توسط انتشارات نگاه به چاپ چهارم رسید. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «زندگی کوروش» نوشته گزنفون با ترجمه ابوالحسن تهامی دوبلور باسابقه کشور توسط انتشارات نگاه به چاپ...