نوشته هایی با برچسب "زندگی"

امکان زندگی در منطقه ای از مریخ

امکان زندگی در منطقه ای از مریخ

کارشناسان فضایی می گویند منطقه Deuteronilus Mensae واقع در نیمکره شمالی مریخ شاید بهترین جا برای اعزام فضانوردان در آینده به این سیاره قرمز باشد. به گزارش پرس شیعه؛ پژوهشگران ابراز اطمینان کردند منطقه مذکور شاید به دلیل داشتن...

پیاده کردن سبک رفتاری امام حسین (ع) در زندگی

پیاده کردن سبک رفتاری امام حسین (ع) در زندگی

محرم که می رسد، خیابان پر می شود از ایستگاه های صلواتی که هر کدام به نوبه خود سعی می کنند با هر چه در توان دارند مرهمی بر دل های تشنه عزاداران حسینی باشند. آن هم فقط به یاد بزرگمردی که فریاد العطش در تاریخ ماندگار شد. یک...