زن نقابدار دوباره در موصل ظاهر شد؛ داعش قربانی داد

زن نقابدار دوباره در موصل ظاهر شد؛ داعش قربانی داد

یک منبع محلی دراستان نینوا در شمال عراق از کشته شدن دو نفر ازعناصر گروه تروریستی داعش توسط یک زن نقابدار خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ یک زن نقاب دار با سلاح مجهز به صداخفه کن درساعات اولیه امروز، دو نفر از عناصر داعش را...