عکس: داعش در مسابقات قرآن زن و دختر جایزه می‌ دهد!

عکس: داعش در مسابقات قرآن زن و دختر جایزه می‌ دهد!

گروه تروریستی داعش که از زنان به عنوان ابزاری برای فریب و جذب جوانان استفاده می کند، مسابقات قرآنی برگزار کرده است که جایزۀ برندگان آن زن و دختر است! به گزارش پرس شیعه؛ یکی از سیاست های داعش برای تأمین عناصر مورد نیاز...