نوشته هایی با برچسب "زن"

آیا زن ها کمتر به بهشت مى روند؟

آیا زن ها کمتر به بهشت مى روند؟

آیا زن ها کمتر به بهشت مى روند؟ قرآن نعمت های بهشت را برای ترغیب انسان ها به عمل تشریح کرده ، بهشت هم متعلق به همه مردان و زنان صالح است. خدا در پاداش دادن هیچ تفاوتی بین زن و مرد قرار نداده است. آنچه در وصف همسران بهشتی در...

دامن مادر بهترین مکتب براى اولاد است

دامن مادر بهترین مکتب براى اولاد است

در صحیفه امام خمینی (ره) ایشان خطاب به زنان فرمودند: دامن مادر بهترین مکتب براى اولاد است، شما نسبت به فرزندان خود و کشور مسئولیت دارید شما میتوانید بچه هایى تربیت کنید که کشور را آباد کنند. به گزارش پرس شیعه؛ امام خمینی...