بزرگترین راز آل سعود و پادشاه در سایه

بزرگترین راز آل سعود و پادشاه در سایه

یک روزنامه لبنانی اعلام کرد نام بیماری زوال عقل و نام مریض ملک سلمان بن عبدالعزیز داستانی که از سال ۲۰۰۸ میلادی شروع شده و اکنون یکی از بزرگترین رازهای آل سعود است. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه لبنانی « السفیر» گزارش داد:...