رهبر مخالفان آفریقایی جنوبی تهدید به برکناری دولت زوما کرد

رهبر مخالفان آفریقایی جنوبی تهدید به برکناری دولت زوما کرد

رهبر مخالفان آفریقای جنوبی تهدید به برکناری دولت زوما با توسل به زور و مبارزه مسلحانه کرد. به گزارش پرس شیعه؛ «ژولیس مالما» رهبر مبارزان آزادی اقتصادی (EFF)، در مصاحبه با الجزیره که مشروح آن فردا یکشنبه منتشر می شود...