بازنمایی تعالیم راهبردی امام هادی علیه السلام از منظر آیت الله العظمی مکارم یادداشت؛

بازنمایی تعالیم راهبردی امام هادی علیه السلام از منظر آیت الله العظمی مکارم

ائمه هدى علیهم السلام نور هستند و پرتو افشان ظلمت‏ ها و تاریکى ‏ها مى‏ باشند؛ لذا در زیارت‏ جامعه‏ کبیره آمده است:« خداوند شما را از لغزشها حفظ کرد و از فتنه انحرافات در امان داشت، و از آلودگی ­ها پاک ساخت و پلیدى را از...