زینب خواجه به همراه کودک یک ساله اش آزاد خواهند شد وزارت امور خارجه بحرین:

زینب خواجه به همراه کودک یک ساله اش آزاد خواهند شد

وزارت امور خارجه بحرین از آزادی زینب خواجه به همراه کودک یک ساله اش خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ وزیر امور خارجه بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: «زینب خواجه»، فعال زن شیعه، که دو ماه است در زندان به سر می برد، به زودی آزاد...