دستاورد نظام سیسی برای مصری ها؛ ساحل لختی ها

دستاورد نظام سیسی برای مصری ها؛ ساحل لختی ها

چند روز پس از استقبال گرم عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از ملک سلمان پادشاه عربستان در قاهره، مقام های قاهره اعلام کردند که ساحل مرسی مطروح، تابستان امسال، به تفریح گاه لختی ها تبدیل خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛...