غول ساختمان‌ سازی عربستان سعودی، در آستانه ورشکستگی

غول ساختمان‌ سازی عربستان سعودی، در آستانه ورشکستگی

شرکت بن لادن از غول های ساختمان سازی در عربستان سعودی، به سبب ناتوانی از پرداخت حقوق کارگران، در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. به گزارش پرس شیعه؛ شرکت بن لادن، پس از تاخیرِ چند ماهه در پرداخت حقوق شمار زیادی از کارمندانش،...