چین و پاکستان برای ساخت ۸ زیردریایی به توافق رسیدند

چین و پاکستان برای ساخت ۸ زیردریایی به توافق رسیدند

وزیر صنایع دفاعی و علوم و تحقیقات پاکستان از توافق پکن و اسلام آباد برای ساخت هشت زیر دریایی خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه پاکستان، رانا تنویر حسین وزیر صنایع دفاعی و علوم و تحقیقات پاکستان، اعلام کرد که...