احداث سکوی عمیق از سوی چین در دریای چین جنوبی

احداث سکوی عمیق از سوی چین در دریای چین جنوبی

قرار است چین یک سکوی سرنشین دار با عمق سه کیلومتر در آبهای مورد مناقشه چین جنوبی احداث نماید. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ چین قرار است یک سکوی سرنشین دار با عمق سه کیلومتر در درون آبهای مورد مناقشه...