ساخت نرم افزار آموزش عربی برای کودکان به سبک داعش

ساخت نرم افزار آموزش عربی برای کودکان به سبک داعش

گزارش های حاکی از این است که گروه تروریستی تکفیری داعش اقدام به ساخت نرم افزار آموزش عربی برای کودکان کرده است و در آن برای آموزش حروف الفبای عربی، از تصاویر انواع تفنگ ها، تانک ها و توپ ها استفاده بهره برده است. به...