فرشی که مالکیت مصر بر جزایر ادعایی عربستان را تایید می کند

فرشی که مالکیت مصر بر جزایر ادعایی عربستان را تایید می کند

ساره حازم" روزنامه نگار مصری از رمز و راز فرشی که در دیدارهای رسمی مسئولان مصری با سران دیگر کشورها به چشم می خورد، پرده برداشت. به گزارش پرس شیعه؛ "ساره حازم" در برنامه "الصحافه الیوم" در شبکه ماهواره ای "النهار الیوم"...