واگذاری زمین برای ساخت مساجد در آلمان

واگذاری زمین برای ساخت مساجد در آلمان

شهر منهایم آم راین در آلمان زمینی به ارزش ۸۵۰ هزار یورو برای ساخت مساجد به دو سازمان اسلامی جداگانه واگذار می‌کند. به گزارش پرس شیعه؛ شهر منهایم آم راین در آلمان زمینی به ارزش ۸۵۰ هزار یورو برای ساخت مساجد به دو سازمان...