سازمان ایندکس از بحرین انتقاد کرد

سازمان ایندکس از بحرین انتقاد کرد

سازمان حقوق بشر ایندکس اعلام کرد که مخالفان در بحرین همواره با خطر لغو تابعیت و اخراج مواجه هستند. به گزارش پرس شیعه به نقل از مرآه البحرین، سازمان ایندکس با انتشار مقاله ای در سایت خود، خاطرنشان کرد: «بحرین به طور خاص...