سازمان تامین اجتماعی ترکیه مقرری بازنشستگی «گولن» را قطع کرد

سازمان تامین اجتماعی ترکیه مقرری بازنشستگی «گولن» را قطع کرد

سازمان تامین اجتماعی ترکیه پرداخت حقوق بازنشستگی فتح الله گولن رهبر تبعیدی مخالفین دولت آنکارا را که به طراحی کودتای نظامی اخیر متهم است، قطع کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، سازمان تامین اجتماعی ترکیه پرداخت...