اتحادیه اروپا خواهان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است

اتحادیه اروپا خواهان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی استقبال کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: سفر اخیر هیات اقتصادی اروپا به ایران چشم...