۱۴ میلیون یمنی در معرض مرگ ناشی از گرسنگی قرار دارند سازمان فائو:

۱۴ میلیون یمنی در معرض مرگ ناشی از گرسنگی قرار دارند

سازمان جهانی فائو در گزارشی از خطر مرگ ناشی از گرسنگی برای ۱۴ میلیون شهروند یمنی خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، سازمان خوار و بار جهانی «فائو» در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۱۴ میلیون شهروند یمنی به دلیل...