درخواست بیش از ۵۰۰ سازمان حقوقی از امیر کویت

درخواست بیش از ۵۰۰ سازمان حقوقی از امیر کویت

صدها سازمان‌های حقوقی بین‌المللی از امیر کویت خواستند تا در لغو مصونیت و سخت‌گیری بر نماینده مشهور مجلس این کشور بازنگری کند. به گزارش پرس شیعه؛ بیش از ۵۰۰ سازمان حقوقی و شماری از وکلا، خبرنگاران، سفرا، نمایندگان...