رمضان در میان رنگ و حجم و خط

رمضان در میان رنگ و حجم و خط

مراکز هنری و نگارخانه‌ های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برگزاری نمایشگاه‌ های متفاوت از ابتدای ماه رمضان به استقبال این ماه رفته‌اند. به گزارش پرس شیعه؛ نگار خانه‌ های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در...