مجبور کردن پناهجویان به جاسوسی در آلمان

مجبور کردن پناهجویان به جاسوسی در آلمان

سازمان های جاسوسی آلمان با تحت فشار قرار دادن پناهجویان از آنها می خواهند اطلاعات امنیتی در اختیار این سازمان ها قرار دهند. به گزارش پرس شیعه، پایگاه آلمانی «اشپیگل آنلاین» در گزارشی با اعلام این موضوع نوشت: سازمان...