سازمان های عربی جنایت سعودی ها در صنعا را محکوم کردند

سازمان های عربی جنایت سعودی ها در صنعا را محکوم کردند

۹۹ شبکه، ائتلاف و سازمان حقوقی از ۱۴ کشور عربی جنایت سعودی ها در حمله به مراسم ترحیم در صنعا را محکوم کرده و خواستار توقف حمله به یمن ، پایان محاصره آن و انتقال فوری مجروحان به خارج برای درمان شدند. به گزارش پرس شیعه؛...