ساعت “زایمان” زنان به وقت داعش !

ساعت “زایمان” زنان به وقت داعش !

گروه تروریستی داعش اعلام کرد از این پس، زنان، پس از ساعت ۶ عصر، تنها برای زایمان می توانند از خانه خارج شوند! به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع بومی در استان نینوا، روز یک شنبه خبر داد که گروه تروریستی داعش، با تحمیل قانونی...