آیا ساعت کاری ادارات دولتی در ماه رمضان تغییر خواهد کرد؟!

آیا ساعت کاری ادارات دولتی در ماه رمضان تغییر خواهد کرد؟!

با فرا رسیدن ماه پر فیض رمضان مسئولان تمهیداتی را برای کارکنان ادارات دولتی در نظر می‌گیرند. به گزارش پرس شیعه؛ هر سال با فرا رسیدن ماه پر فیض رمضان مسئولان تمهیداتی را برای کارکنان ادارات دولتی در نظر می‌گیرند که یکی...