۲۰۱۶؛ خونبارترین سال اروپا

۲۰۱۶؛ خونبارترین سال اروپا

آمار قربانیان در حملات تروریستی اروپا حاکی است سال جاری میلادی خونبارترین سال قاره سبز بوده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، اروپا از آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون شاهد حوادث و حملات تروریستی بوده که...