موضع آمریکا در قبال استقرار سامانه‌ های روسی در ترکیه

موضع آمریکا در قبال استقرار سامانه‌ های روسی در ترکیه

معاون اول کمیسیون دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه با بیان اینکه ممکن است کشورش سامانۀ دفاع هوایی در اختیار ترکیه قرار دهد، تأکید کرد که آمریکا از هیچ تلاشی برای ممانعت از این کار فروگذار نخواهد کرد. به گزارش پرس...