تحول نبرد در سوریه با قوی ترین سامانه دفاع هوایی

تحول نبرد در سوریه با قوی ترین سامانه دفاع هوایی

با استقرار قوی ترین سامانه های پدافند هوایی روسیه در سوریه، شرایط نبرد در آن کشور نسبت به گذشته تغییرات محسوسی داشته است. به گزارش پرس شیعه؛ روسیه به داشتن صنایع موشک های پدافند هوایی شهرت دارد و سالیان متمادی در صدد...