افشای جنگ‌افروزی حاکمان امارات از زبان تحلیلگر عرب

افشای جنگ‌افروزی حاکمان امارات از زبان تحلیلگر عرب

رییس مرکز سیاست عربی در ژنو، به تشریح ناگفته‌هایی از نقش حاکمان ابوظبی در بحران‌آفرینی در منطقه پرداخت. به گزارش پرس شیعه، دکتر "سامی الجلولی" نویسنده تونسی‌تبار و رییس مرکز سیاست عربی در ژنو، در مقاله ای در پایگاه...