همکاری‌ های هسته‌ ای ایران و اروپا از سایت فردو آغاز می‌شود صالحی:

همکاری‌ های هسته‌ ای ایران و اروپا از سایت فردو آغاز می‌شود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امیدواریم شاهد حرکت شتابان درخصوص همکاری‌های دوجانبه هسته‌ای با اتحادیه اروپا باشیم که این همکاری‌ها می‌تواند از سایت فردو آغاز شود. به گزارش پرس شیعه؛ علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی...