خطر سایتهای مشکوک برای تلفن همراه

خطر سایتهای مشکوک برای تلفن همراه

پایگاه تخصصی بررسی سیستم های پشتیبانی اینترنتی هشدار داد که بازکردن سایتهای تبلیغاتی با تلفن همراه باعث ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد که کاربران از آن غافل هستند. به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس اعلام روزنامه مترو، صدها...