آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/سَبَا

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/سَبَا

سبا نام قومی بوده و این سوره مکی است. به گزارش پرس شیعه؛ مردم «سبا» قومی قدیمی از عرب بودند که در یمن زندگی می‌کردند و به طوری که گفته‌اند سبا نام جد اعلای آنان بود. در این سوره حمد و شکر نعمت‌های الهی، بسیار مورد توجه...