برگزاری نخستین نمایشگاه قرآنی سوره در مزار شریف

برگزاری نخستین نمایشگاه قرآنی سوره در مزار شریف

نخستین نمایشگاه قرآنی «سوره» با موضوع «سبک زندگی قرآنی»، با همکاری خانه فرهنگ کشورمان در مزار شریف برپا شد. به گزارش پرس شیعه؛ نخستین نمایشگاه قرآنی سوره با موضوع «سبک زندگی قرآنی» از سوی بنیاد فرهنگی راه تقوا و با...