فرمانده بلند پایه عراقی در جنوب موصل به شهادت رسید

فرمانده بلند پایه عراقی در جنوب موصل به شهادت رسید

فرماندهی عملیات مشترک عراق از شهادت سرتیپ ستاد بدر اللهیبی یکی از فرماندهان عراقی در عملیات فلوجه خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ وی فرمانده تیپ ۷۱ لشگر ۱۵ ارتش عراق بود هنگام آزاد سازی روستای النصر در جنوب موصل به شهادت...