گزارشی از فعالیت های ستاد مرکزی اعتکاف قم

گزارشی از فعالیت های ستاد مرکزی اعتکاف قم

آیین معنوی اعتکاف امسال با حدود یک هزار خادم و ۱۴ هزار معتکف در مساجد قم در حال برگزاری است. به گزارش پرس شیعه به نقل از ستاد مرکزی اعتکاف قم، سنت حسنه اعتکاف ماه رجب در سال ۱۳۹۵ با حضور پرشور و معنوی بیش از ۱۴ هزار معتکف...