آغاز ثبت نام خادمین شهدا ویژه راهیان نور غرب و شمال غرب کشور

آغاز ثبت نام خادمین شهدا ویژه راهیان نور غرب و شمال غرب کشور

شبکه مرکزی خادمین ستاد مرکزی راهیان نور کشور از آغاز ثبت نام خادمین شهدا راهیان نور مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب ۱۳۹۵ خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ شبکه مرکزی خادمین ستاد مرکزی راهیان نور کشور طی فراخوانی از آغاز ثبت نام...