غیبت عجیب ستارگان جوان در مرکز کهکشان راه شیری یافته خبرساز اخترشناسان؛

غیبت عجیب ستارگان جوان در مرکز کهکشان راه شیری

اخترشناسان از کشف فضای درون تهی در نزدیکی مرکز کهکشان راه شیری خبر داده اند که به موضوعی سؤال برانگیز تبدیل شده است. به گزارش پرس شیعه؛ تیم بین المللی از اخترشناسان متوجه شده اند این بخش از کهکشان راه شیری خالی از...