توطئه جدید صهیونیستها با کمک ستارگان هالیوودی

توطئه جدید صهیونیستها با کمک ستارگان هالیوودی

سازمان بین المللی "اواز" که در زمینه محیط زیست و حقوق بشر فعالیت می کند، در واکنش به دعوت رژیم اشغالگر قدس از ستاره های سینمای هالیوود؛ این ستارگان را به ملاقات به کودکان فلسطینی در زندان های رژیم اشغالگر صهیونیستی...